21.05 2018

Резолюція круглого столу «Аутизм в Україні є» 27.10.2011 19:18

26 жовтня 2011, м. Київ

Учасники круглого столу «Аутизм в Україні є» — представники громадських організацій, представники державних установ, представники міжнародної професійної спільноти, батьки дітей з розладами аутистичного спектру в ході публічної дискусії встановили проблеми, наявні в Україні по темі розладів аутистичного спектру (РАС), і визнають , наступне:

1. Дітям з нервово-психічними розладами, такими як розлади аутистичного спектру, приділяється недостатньо уваги в Україні та їх права і інтереси недостатньо захищені та представлені.
2. На державному рівні відсутня узгоджена система медичної, психолого-педагогічної та соціальної допомоги дітям з аутизмом та РАС. Нині існуюча система медико-соціальної експертизи характеризується недосконалістю системи діагностики і непідготовленістю педіатричних відділень до роботи з такими дітьми.
3. Система діагностики аутизму і РАС в Україні недосконала, а саме: відсутні затверджені стандарти діагностики аутизму і ранньої діагностики аутизму і РАС для фахівців первинної медико-санітарної допомоги та медико-педагогічних комісій і недостатньо розписані діагностичні критерії визначення аутизму.
4. Спостерігається гострий дефіцит компетентних дитячих психіатрів, педіатрів, неврологів в області ранньої діагностики розладів аутистичного спектру.
5. Рівень інформованості суспільства, а головне батьків, про аутизм і РАС недостатній і не дозволяє визначати ці розлади на первинній стадії.
6. Відсутня система реабілітації дітей з аутизмом і РАС. В Україні, незважаючи на наявність законодавчої бази, що регулює надання допомоги дітям з розладами психічної сфери, досі не побудована система організації комплексної медико-педагогічної допомоги та соціальної адаптації дітей з РАС.
6.1 Практично немає спеціалізованих установ, де діти з РАС отримували б повноцінну кваліфіковану допомогу, групи в дошкільних навчальних закладах та класи в школах;
6.2 Не відпрацьовано алгоритм інклюзивного навчання (навчання в загальноосвітніх школах) для дітей цієї категорії;
6.3 Відстає від насущних проблем підготовка психолого-педагогічних кадрів, майбутніх учасників інклюзивного процесу.

Вищеназвані проблеми, що стоять на шляху розвитку системи допомоги дітям з розладами аутистичного спектру, здаються цілком переборними.
З метою покращення ситуації навколо дітей, що страждають РАС, учасники круглого столу прийшли до висновків про необхідність наступного:

1. Узгодження спільної політики щодо дітей з аутизмом і РАС з боку зацікавлених міністерств — охорони здоров’я, освіти, праці та соціального захисту населення і розробка ними програми медико-психолого-педагогічної реабілітації дітей з аутизмом і РАС;
2. Створення міжсекторального Робочої групи, координуючої і регламентує роботу фахівців незалежно від відомчої підпорядкованості, що працює з аутичними дітьми;
3. Проведення епідеміологічних досліджень, спрямованих на встановлення поширеності РАС в Україні серед дітей з участю заінтересованих міністерств, неурядових та міжнародних організацій;
4. Розробка та впровадження наступних державних стандартів:
4.1 Стандарт ранньої діагностики аутизму і РАС для фахівців первинної медико-санітарної допомоги та медико-педагогічних комісій;
4.2 Розробка та впровадження стандартів медичної допомоги дітям з РАС;
4.3 Стандарт спеціального (корекційного) навчання, інклюзивного навчання та виховання дітей з РАС;
4.4 Стандартів медико-соціального обслуговування дітей з РАС
5. Вжиття заходів щодо підвищення компетентності педіатрів, дитячих психіатрів і неврологів, сімейних лікарів та дитячих психологів, психоневрологов в області ранньої діагностики розладів аутистичного спектру і виявлення групи ризику по розладів аутистичного спектру у дітей до трьох років;
6. Введення в програму факультетів дефектології, соціальної педагогіки, дитячої психології, вчителів початкових класів та дошкільного виховання спецкурсів з діагностики та корекції розладів аутистичного спектру;
7. Введення Державної підтримки недержавних організацій, які надають медико-соціальну допомогу дітям з аутизмом та РАС.
8. Ведення офіційного статистичного обліку дітей з аутизмом і РАС.
9. Створення Всеукраїнської Асоціації (Коаліції), що буде об’єднувати всі громадські та батьківські організації, пов’язані з дітьми з аутизмом та РАС.

E- mail: prometey_2012@mail.ru

г. Запорожье

+38(099)711-72-15

Copyright©Прометей 2019. Все права защищены.
Разработано в Skysait